Update komend seizoen

Schanseknuppels en Schanseknuppelinnekes,

Gear wille we ollie allemol un schon, vrolijk en vurral gezond 2021 toe wense
Weej zien as veriëniging de afgeloëpe tied druk bezig gewist um te kieke wat we kunne organisiere um de kommende carnaval te kunne viere. Maar zoals iederieën wet, halt ut corona-virus os helaas nog altied mier ien de greep as dat iedereen zuj wille.
Durum hebbe weej dan ok motte besluute um alle reguliere activiteite van kommend seizoen te loate vervalle. Dus gèn prinsebal, jeugdbals, bonte oavende en aldwieverbal. Verder zal ‘t jeugdjubileum durgeschove wurre noar November, zodat we dan hopelijk ok ’n volwaardig fieëst kunne viere.

Wel zien we nog druk doende um ’n paar mojje dinge op poten te zetten, welke binnen de regels georganisierd kunnen werre, vur zowel jonge as iets minder jonge carnavalsvierders. Halt hiervur Facebook en ozze website www.cvdeschanseknuppels.nl ien de gate.

Let goed op mekaar, halt ow en blief gezond!

Bestuur CV De Schanseknuppels

Carnavalsseizoen 2020-2021

Oktober ieder willekeurig jaar…normaal gesproken een tijd waarin de eerste voorpret op het carnavalsseizoen begint te komen.
Oktober 2020…een periode waarin de wereld in onzekerheid leeft omdat het coronavirus onze samenleving stevig in zijn greep heeft.

En met deze onzekerheid hebben wij als vereniging de afgelopen tijd gewerkt aan de voorbereidingen voor het carnavalsseizoen 2020-2021. Graag willen we via deze weg iedereen informeren over het standpunt van CV de Schânseknuppels over het komende vasteloaves-seizoen. Hiervoor hebben we een aantal scenario’s opgesteld.

Met de huidige regelgeving rondom corona als uitgangspunt zien wij geen mogelijkheden om het carnavalsseizoen vorm te geven. Er zullen dan ook geen bijeenkomsten zijn zoals we die traditioneel kennen. Wel willen we kijken of er met inachtneming van alle richtlijnen mogelijkheden zijn een alternatieve activiteit rondom de carnavalsdagen te organiseren. Hoe deze alternatieve invulling er uit komt te zien zullen we nader bekijken.

Mochten er versoepelingen komen dan zullen we bekijken welke activiteiten rondom de carnavalsdagen binnen de dan geldende richtlijnen mogelijk zijn.

In alle gevallen geldt dat we het jeugdjubileum en de activiteiten daaromheen uitstellen tot seizoen 2021-2022 waarbij we er vooralsnog vanuit gaan dat we dit in november 2021 kunnen gaan vieren. Begin januari zullen we als bestuur aan de hand van de dan geldende regels rondom het corona virus definitieve besluiten nemen.

Pas op elkaar en blijf gezond!

Bestuur CV de Schânseknuppels

Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Komende activiteiten