Oktober ieder willekeurig jaar…normaal gesproken een tijd waarin de eerste voorpret op het carnavalsseizoen begint te komen.
Oktober 2020…een periode waarin de wereld in onzekerheid leeft omdat het coronavirus onze samenleving stevig in zijn greep heeft.

En met deze onzekerheid hebben wij als vereniging de afgelopen tijd gewerkt aan de voorbereidingen voor het carnavalsseizoen 2020-2021. Graag willen we via deze weg iedereen informeren over het standpunt van CV de Schânseknuppels over het komende vasteloaves-seizoen. Hiervoor hebben we een aantal scenario’s opgesteld.

Met de huidige regelgeving rondom corona als uitgangspunt zien wij geen mogelijkheden om het carnavalsseizoen vorm te geven. Er zullen dan ook geen bijeenkomsten zijn zoals we die traditioneel kennen. Wel willen we kijken of er met inachtneming van alle richtlijnen mogelijkheden zijn een alternatieve activiteit rondom de carnavalsdagen te organiseren. Hoe deze alternatieve invulling er uit komt te zien zullen we nader bekijken.

Mochten er versoepelingen komen dan zullen we bekijken welke activiteiten rondom de carnavalsdagen binnen de dan geldende richtlijnen mogelijk zijn.

In alle gevallen geldt dat we het jeugdjubileum en de activiteiten daaromheen uitstellen tot seizoen 2021-2022 waarbij we er vooralsnog vanuit gaan dat we dit in november 2021 kunnen gaan vieren. Begin januari zullen we als bestuur aan de hand van de dan geldende regels rondom het corona virus definitieve besluiten nemen.

Pas op elkaar en blijf gezond!

Bestuur CV de Schânseknuppels